Privacy Policy Mediastap

Inleiding
Mediastap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Mediastap en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Mediastap verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Mediastap behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Mediastap verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Mediastap-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Mediastap evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Mediastap dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Mediastap hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar [email protected] of Mediastap, Moutlaan 20, Enschede, Nederland 7523 MD. Mediastap verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website Mediastap.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Mediastap beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Mediastap na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Mediastap gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Mediastap website en hun functionaliteit.

Contact Info