Skip to main content
Tools > Hotjar
Toepassing
Begrijp hoe bezoekers zich gedragen op jouw website.
Website
hotjar.com
Kosten
Gratis tot 35 sessies. Vanaf €31 per maand tot 100 sessies
Starten met Hotjar
Tools > Hotjar

Hotjar specialist nodig?

Hotjar is een verzameling van zeer krachtige tools die helpen om kwalitatieve data over websitebezoekers te verzamelen. Denk aan tools zoals heatmaps, funnel trackers, polls, surveys, etc. Middels deze tools geeft Hotjar meer inzichten in het gedrag van bezoekers op jouw website of webshop.

Hotjar geeft meer inzicht

In de wereld van online marketing is het analyseren van bezoekers en hoe deze bezoekers zich gedragen op websites een zeer belangrijk aspect. Middels diverse trackingmethodes en instellingen in Google Analytics is het mogelijk om hoeveelheden te meten op een website of pagina. Dus hoeveel bezoekers, hoeveel zijn er uniek, hoeveel inschrijvingen, hoeveel transacties, etc. Echter het gedrag wat hier voorafgaand of tijdens plaatsvindt is aanzienlijk lastiger inzichtelijk te maken. Hotjar biedt hierin de uitkomst en kan voorzien in deze nieuwe en gewenste data. En de nieuwe inzichten zijn een toegevoegde waarde in het analyseren van websitedata en bezoekersgedrag aangezien wanneer we enkel cijfermatige data meten, we enkel een beperkt inzicht hebben in de interacties die wel, maar ook zeker niet, tot een bepaalde actie of resultaat leidden. En juist deze data is zeer belangrijk om de kwaliteit, conversie en resultaten van jouw website of webshop te verbeteren.

Hotjar features en tools

Heatmaps is waarschijnlijk de meest populaire feature binnen Hotjar. Heatmaps maakt het mogelijk om alle kliks, muisbewegingen en scrolls voor een pagina visueel inzichtelijk te maken. En daarbij kun je heel gemakkelijk specifiek per device (desktop, tablet of mobiel) de data segmenteren.

Recordings

Recordings is de ultieme feature om de usability van je website of webshop te testen. Deze recordings (ofwel opnames) zijn bezoeken van echte gebruikers op jouw website in videoformaat. In deze video’s is per bezoeker te zien hoe ze klikken, de muiscursor bewegen, waar en wanneer ze typen en hoe ze navigeren door de website.

Funnels

Funnels, ook wel conversion funnels genoemd, zijn de stappen die op een website genomen moeten worden om tot een conversie (doel) te komen. Middels de Funnels feature binnen Hotjar is het mogelijk om dergelijke conversion funnels te definiëren en op deze manier gebruikers die gedurende een bepaalde stap in de funnel afhaken of stoppen te analyseren. Zo kunnen bottlenecks in een aameldings- of aankoopproces snel achterhaald en opgelost worden.

Forms

Met Forms is het mogelijk om verschillende velden van verschillende formulieren op een website te analyseren en te optimaliseren. Middels de url van de pagina waar het formulier op geplaatst is kunnen de formulieren worden toegevoegd in Hotjar. Wanneer er eventueel meerdere formulieren op dezelfde pagina aanwezig zijn is het mogelijk om hier een selectie in te maken.

Polls

Polls maakt het mogelijk om bezoekers van je website of webshop een korte vraag te stellen. Dit kan zowel met een actie trigger (specifieke actie op de website) of een exit-intent trigger (bij het verlaten van de website). Voor het beste resultaat zijn de vragen altijd zeer laagdrempelig en als meerkeuze of emotie in te vullen. Een hele handige tool om bijvoorbeeld online de klanttevredenheid te meten.

Surveys

Surveys is de uitgebreide versie van Polls en maakt het mogelijk om uitgebreide enquêtes met en binnen Hotjar op te stellen. Zo kun je naast klanttevredenheid bijvoorbeeld ook demografische gegevens verzamelen.

De voordelen van

Hotjar

Heatmaps
Alle kliks, muisbewegingen en scrolls worden visueel door heatmaps
recordings
In deze recordings kun je precies zien hoe een bezoeker klikt of zijn muiscursor beweegt
funnels
Met funnels kun je de stappen zien op je site die worden genomen om tot je conversie doel te komen
polls
Polls maken het mogelijk om bezoekers van je site een korte vraag te stellen
cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases cases
Navigation left
Navigation right